Santa Maria - Hallo Klopa

UVJETI KORIŠTENJA santamaria.hr INTERNETSKOG SERVISA

Definicije

 1. Uvjeti i odredbe označavaju ovaj dokument koji opisuje načela pružanja elektroničkih usluga od strane dobavljača.
 2. Dobavljač znači Santa Maria d.o.o,Optujski odvojak 12, 42000 Varaždin, HR, OIB34336860931.
 3. Kupac označava fizičku osobu (također potrošača) staru 18 ili više godina koja ima potpunu poslovnu sposobnost ili pravnu osobu ili pravno sposobnu osobu. Nabavljač može biti fizička osoba u dobi između 13 i 18 godina, u mjeri u kojoj može steći prava i preuzeti obveze u skladu s uobičajenim pravom, tj. U manjim tekućim svakodnevnim stvarima.
 4. Web stranica označava softver koji koristi dobavljač, a dostupan je na internetskoj domenisantamaria.hr, putem koje Kupac može naručiti hranu koju nudi Dobavljač.
 5. Narudžba u svrhu ovog dokumenta označava pravnu transakciju izvršenu pomoću web stranice postavljene na santamaria.hr, tijekom koje Kupac izražava volju da mu se naručena hrana dostavi u skladu s njezinim opisom i cijenom.
 6. Plaćanje označava radnju plaćanja cijene Narudžbe, na način opisan u Uvjetima i odredbama.
 7. Administrator osobnih podataka označava tvrtku Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 24886599722, e-mail: contact@restaumatic.com, koja je istodobno i davatelj web stranice.
 8. Odgovorna obrada osobnih podataka u svrhu Uvjeta i odredbi označava Dobavljača.

II Opće odredbe

 1. Što se tiče usluga koje se pružaju elektroničkim putem, ovaj dokument predstavljaju Uvjeti spomenuti u članku 11. Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (Časopis o zakonodavstvu anbr. 144, točka 1204, kako je izmijenjen i dopunjen) . Uvjeti i odredbe usmjereni su na sve kupce koji kupuju putem web stranice. Kupac i Dobavljač slažu se da će se pridržavati svih odredbi Uvjeta i odredbi.
 2. Sve informacije sadržane na web mjestu pod adresomsantamaria.hr, koje se tiču roba i usluga, zajedno s njihovim cijenama, ne predstavljaju komercijalnu ponudu u skladu s člankom 66. Građanskog zakonika, već poziv za sklapanje sporazuma iz u članku 71. Građanskog zakonika.
 3. Kupcu je zabranjeno koristiti Internet stranicu na način suprotan zakonu, moralu ili na način koji prejudicira legitimne interese dobavljača. Kupac posebno neće poduzimati nikakve aktivnosti koje bi prodavatelja mogle izložiti gubitku u financijskim ili imidžnim uvjetima.
 4. Registracija nije preduvjet za korištenje web stranice od strane kupaca. Ugovor mogu sklopiti i neregistrirani kupci.
 5. Kupac izjavljuje da su podaci koji su joj dostavljeni - posebno adresa i adresa e-pošte - dosljedni, točni i cjeloviti. U slučaju davanja lažnih podataka ili podataka koji ne pripadaju Kupcu, Prodavatelj može odmah izbrisati račun Kupca i obavijestiti nadležna tijela.
 6. Kupac ni u kojem slučaju nema pravo darovati svoje podatke o pristupu trećim osobama, posebno ne lozinku. Ako treća strana dobije pristup računu kupca ili kupac sumnja na drugu zlouporabu računa, ona mora odmah obavijestiti dobavljača.
 7. Ako se transakcije izvršavaju koristeći pristupne podatke Kupca, Kupac mora platiti svoje troškove ako nije obavijestio Prodavatelja u trenutku gubitka njihovih pristupnih podataka ili druge zlouporabe.

III Primanje i obrada narudžbi

 1. Uvjet korištenja usluga na web stranici je čitanje ovih Pravila i njegovo prihvaćanje.
 2. Stavljanjem narudžbe Kupac se obvezuje pružiti svoje stvarne i potpune podatke koje zahtijeva IT sustav i prizna da naručju stavlja u obvezu plaćanja.
 3. Restoran partnera zadržava pravo potvrđivanja narudžbe i ispravnosti podataka telefonom ili e-poštom. U nedostatku kontakta s klijentom, nepotpuni podaci, sumnja da podaci nisu istiniti, pripadaju trećim stranama ili se promocija ne primjenjuje na klijenta, restoran partnera ima pravo otkazati narudžbu s razlogom.
 4. Ako je kupac stavio narudžbu putem promocije, popusta i drugih pogodnosti, kojima nije imao pravo, dužan je platiti punu cijenu. Restoran partnera ima pravo provjeriti pravo Kupca na kupnju robe i usluga po povlaštenim uvjetima tijekom ugovora.

IV Dodatne informacije o narudžbama putem interneta

 1. Ugovor između Kupca i restorana partnera smatra se sklopljenim samo ako restoran partnera potvrdi naručitelju da je narudžba prihvaćena za izvršenje, navodeći vrijeme isporuke ili primitka narudžbe.
 2. Restoran Partnera ima pravo otkazati narudžbu u slučajevima: a. opisanih u 3 punktu Regulamina b. kvaru ili tehničkih ograničenja ili organizacijskih, kkoje onemogućuju ili jako otežavaju realizaciju narudžbe. c. nedostatak odgovarajućih sredstava ili proizvoda za obavljanje ugovora, što restoran Partner nije mogao predvidjeti unatoč due diligence.
 3. Restoran partnera obvezuje se odmah, ako je moguće, objaviti informacije na svojim internetskim stranicama o ograničenjima ili nesposobnosti izvršavanja naloga.
 4. Restoran partnera potvrđuje prihvaćanje narudžbe za izvršenje prikaza prikladnih informacija Kupcu na zaslonu uređaja na kojem je kupac naručio. Osim toga, Kupac će u posebnim slučajevima primiti i odgovarajuću e-poštu SMS-om. Implementacija restorana partnera jedne od gore navedenih aktivnosti je sinonim za uspješan prijenos potvrde narudžbe kupcu.
 5. Navedeni rok isporuke trebao bi se tretirati prema planu, a njegovo prekoračenje do 80% ne tretira se kao neispunjavanje narudžbe i nije osnova za pritužbu.

Načini plaćanja

 1. Stavljanjem narudžbe kupac odabire jedan od dostupnih načina plaćanja: gotovina, kartica putem terminala za naplatu restorana partnera ili plaćanja putem interneta.
 2. U slučaju plaćanja putem interneta, restoran partnera prihvaćat će nalog samo ako administrator potvrdi primitak sredstava. Dokument koji potvrđuje objavljivanje sredstava na račun kupca nije dovoljan.
 3. Ako restoran partnera poništi nalog koji se plaća putem interneta, administrator će vratiti uplatu na zahtjev restorana partnera. Administrator će vratiti nalog za plaćanje najkasnije u roku od 72 sata od datuma kada administrator primi podatke o otkazivanju narudžbe i uputama za povrat. Datum povratka je datum naloga Administratora da vrati iznos koji pripada Operatoru plaćanja.
 4. Ako Klijent napravi nalog s novčanim uplatom za povrat sredstava u opravdanim slučajevima, restoran partnera je odgovoran i administrator nije odgovoran za povrat sredstava od strane restorana partnera.
 5. Restaumatic d.o.o. kao partner Operatera mrežnih platnih transakcija i Operatora platnog prometa pridržavaju pravo odbiti plaćanja usluga od strane Kupca, posebice pojavu sumnji u zakonitost transakcije za koju je plaćanje ili zakonitost plaćanja izvršena. Zbog navedenih razloga Administrator i Operator platnog prometa mogu odbiti uplatu.
 6. Administrator i operater platnog prometa ne snose odgovornost za kašnjenja u prijenosu plaćanja ili odgovora na odobrenje, uzrokovanih razlozima koji proizlaze nakon podnošenja naloga za plaćanje, kao i zbog neizvršenja i odgađanja prijenosa dospjelih sredstava ili provjere podataka, naročito zbog netočnog pružanja Klijenta ili nepotpunih podataka koji sprečavaju izvršenje platnih transakcija, kao i kašnjenja koja proizlaze iz drugih događaja neovisno o administratoru ili operatoru platnog prometa
 7. Restoran partnera izdat će klijentu relevantne dokumente koji potvrđuju prodaju u zakonskom roku.
 8. U slučaju pitanja ili dvojbi, Kupac treba kontaktirati restoran partnera telefonom ili e-poštom.

VI Pravo povlačenja od ugovora od strane kupca

 1. Prije ispunjavanja odredbe restorana partnera, Kupac se može povući iz ugovora bez ikakvog razloga, a to pravo može biti ostvareno sve dok restoran partnera ne počne izvršavati nalog.
 2. Kako bi iskoristio pravo na povlačenje iz ugovora, Kupac se obvezuje obavijestiti restoran partnera nedvosmislenom izjavom tako što će kontaktirati restoran partnera ne više od 5 minuta od potvrde narudžbe. Nakon tog vremena, narudžba se ne može poništiti ili promijeniti, osim ako se Restoran partnera ne slaže. Informiranje restorana partnera o želji da se povuče iz ugovora putem e-pošte nije dostatno za učinkovito povlačenje iz ugovora.
 3. Ako je Korisnik izvršio uplatu putem Interneta, administrator će vratiti sredstava u roku od 14 radnih dana i 72 sata od trenutka prijema zahtjeva za povratom iz restorana Partnera.

VII Reklamacije

 1. U slučaju nepravilnosti u isporučenoj narudžbi, Kupac je odmah obavijestiti restoran partnera o toj činjenici telefonom ili e-poštom.
 2. Pritužba klijenta će se razmotriti u roku od 14 dana od saznanja. Korisniku će se obavijestiti o razmatranju pritužbe elektronskim putem.
 3. Pritužbe se također mogu podnijeti u elektronskom obliku slanjem njegovog sadržaja na adresu kontakt@restaumatic.com ili pisanim na adresu Restaumatic.com, odnosno Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 24886599722.
 4. Žalba treba sadržavati identifikacijske podatke klijenta, telefonski broj, adresu e-pošte, datum polaganja narudžbe, datum dovršetka narudžbe, naznačenu adresu ispunjenja narudžbe, prijavu klijenta i detaljan opis izvršenih rezervacija.
 5. Ako su podaci ili informacije navedene u pritužbi nepotpune ili u svrhu potpunog objašnjenja, Restaumatic d.o.o. će se prijaviti za dopunu, prije razmatranja žalbe. Vrijeme prigovora na prigovor je produženo sve dok korisnik ne dovrši podatke koji podnose žalbu.
 6. Restaumatic d.o.o. priznaje pritužbu u roku od 14 dana od dana primitka u ispravnom obrascu. Restaumatic d.o.o. može odbiti razmatrati žalbe podnesene nakon 90 dana od objave razloga za pritužbu.
 7. Odgovor na pritužbu šalje se samo na adresu e-pošte koja je dodijeljena računu određenog klijenta ili na adresu navedenu u samoj pritužbi.

VIII Zaštita osobnih podataka

 1. Kupnjom narudžbe Kupac pristaje na obradu osobnih podataka koje je dostavio za obradu i obradu narudžbe osoblju kontrolora osoblja i restoranu partnera, koji je u ovom slučaju procesor osobnih podataka u razumijevanju propisa temeljenih na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016 / 679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka te ukidanje Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: Uredba).
 2. Dobavljač značiSanta Maria d.o.o,Optujski odvojak 12, 42000 Varaždin, HR
 3. Procesor za osobne podatke obrađuje povjerene podatke na temelju i do stupnja koji je u skladu s ugovorom sklopljenim s Administratorom osobnih podataka.
 4. Obrada Osobnih podataka može Korisnicima poslati komercijalne podatke samo ako je Kupac izrazio svoj pristanak u obrascu narudžbe koji je dostavljen putem Interneta ili tijekom postupka registracije.
 5. Administrator osobnih podataka može Korisnicima poslati komercijalne podatke samo ako je Kupac izrazio svoj pristanak u obrascu narudžbe koji je dostavljen putem Interneta ili tijekom postupka registracije.
 6. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nedostatak suglasnosti na obradu osobnih podataka kako bi se pravilno izvršio nalog onemogućuje izvršenje narudžbe kupca.
 7. Imenovan je inspektor za zaštitu osobnih podataka s kojim možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: iod@restaumatic.com.
 8. Svrha obrade osobnih podataka je mogućnost pravilne implementacije narudžbe postavljene putem web stranice Restaumatic d.o.o. / Restaumatic.com. Pravni temelj za tu obradu je ugovor zaključen stavljanjem narudžbe. Osim toga, administrator obrađuje osobne podatke za statističke i arhivske svrhe.
 9. Administrator može prenijeti podatke drugim subjektima kao što su: Restoran partnera, ustanove koje pružaju usluge online plaćanja i tvrtke koje pomažu u održavanju i funkcioniranju informacijskog sustava Restaumatic d.o.o. / Restaumatic.com (npr. Pružanje usluga hostinga, e-pošte, internetskog pristupa) itd.)
 10. Administrator će obrađivati osobne podatke tijekom cijelog razdoblja uporabe od strane Kupca s web stranice.
 11. Osobni podaci mogu se prenijeti u treće zemlje (uključujući SAD) u vezi s aktivnostima koje se provode na društvenim web stranicama i upotrebom dodataka i drugih alata izvedenih s ovih web stranica (uključujući Facebook, Twitter, Google+) i korištenje analitičkih alata i posluživanje anonimnog praćenja ponašanja korisnika, posebice kao što je Google Analytics.
 12. Korisnik ima pravo na pristup sadržaju podataka i pravo tražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade. U mjeri u kojoj se podaci obrađuju radi sklapanja i izvršavanja ugovora - Kielces također ima pravo prenijeti takve osobne podatke.
 13. Klijent također ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka (npr. Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka).

XI Završne odredbe

 1. Kako bi se pravilno izvršili usluge, Korisniku je neophodno imati pristup internetu, aktivnoj e-mail adresi i telefonu.
 2. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, primjenjuju se odredbe opće primjenjivog zakona.
 3. Administrator zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu u roku od 2 dana od dana objavljivanja. Nedostatak prihvaćanja novog teksta Pravilnika je sinonim za nemogućnost korištenja Internet stranice.
 4. Pravila ne isključuju ili ograničavaju prava potrošača koji je potrošač koji mu pripada pod obveznim odredbama zakona. U slučaju sukoba između odredbi Pravilnika i obveznih odredbi zakona, dodjeljivanja prava potrošačima, prioritet se daje tim odredbama.

Administrator i restoran partnera.

Status na 2022-01-17

Đuro pizza

UVJETI KORIŠTENJA santamaria.hr INTERNETSKOG SERVISA

Definicije

 1. Uvjeti i odredbe označavaju ovaj dokument koji opisuje načela pružanja elektroničkih usluga od strane dobavljača.
 2. Dobavljač znači Santa Maria d.o.o,Optujski odvojak 12, 42000 Varaždin, HR, OIB34336860931.
 3. Kupac označava fizičku osobu (također potrošača) staru 18 ili više godina koja ima potpunu poslovnu sposobnost ili pravnu osobu ili pravno sposobnu osobu. Nabavljač može biti fizička osoba u dobi između 13 i 18 godina, u mjeri u kojoj može steći prava i preuzeti obveze u skladu s uobičajenim pravom, tj. U manjim tekućim svakodnevnim stvarima.
 4. Web stranica označava softver koji koristi dobavljač, a dostupan je na internetskoj domenisantamaria.hr, putem koje Kupac može naručiti hranu koju nudi Dobavljač.
 5. Narudžba u svrhu ovog dokumenta označava pravnu transakciju izvršenu pomoću web stranice postavljene na santamaria.hr, tijekom koje Kupac izražava volju da mu se naručena hrana dostavi u skladu s njezinim opisom i cijenom.
 6. Plaćanje označava radnju plaćanja cijene Narudžbe, na način opisan u Uvjetima i odredbama.
 7. Administrator osobnih podataka označava tvrtku Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 24886599722, e-mail: contact@restaumatic.com, koja je istodobno i davatelj web stranice.
 8. Odgovorna obrada osobnih podataka u svrhu Uvjeta i odredbi označava Dobavljača.

II Opće odredbe

 1. Što se tiče usluga koje se pružaju elektroničkim putem, ovaj dokument predstavljaju Uvjeti spomenuti u članku 11. Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (Časopis o zakonodavstvu anbr. 144, točka 1204, kako je izmijenjen i dopunjen) . Uvjeti i odredbe usmjereni su na sve kupce koji kupuju putem web stranice. Kupac i Dobavljač slažu se da će se pridržavati svih odredbi Uvjeta i odredbi.
 2. Sve informacije sadržane na web mjestu pod adresomsantamaria.hr, koje se tiču roba i usluga, zajedno s njihovim cijenama, ne predstavljaju komercijalnu ponudu u skladu s člankom 66. Građanskog zakonika, već poziv za sklapanje sporazuma iz u članku 71. Građanskog zakonika.
 3. Kupcu je zabranjeno koristiti Internet stranicu na način suprotan zakonu, moralu ili na način koji prejudicira legitimne interese dobavljača. Kupac posebno neće poduzimati nikakve aktivnosti koje bi prodavatelja mogle izložiti gubitku u financijskim ili imidžnim uvjetima.
 4. Registracija nije preduvjet za korištenje web stranice od strane kupaca. Ugovor mogu sklopiti i neregistrirani kupci.
 5. Kupac izjavljuje da su podaci koji su joj dostavljeni - posebno adresa i adresa e-pošte - dosljedni, točni i cjeloviti. U slučaju davanja lažnih podataka ili podataka koji ne pripadaju Kupcu, Prodavatelj može odmah izbrisati račun Kupca i obavijestiti nadležna tijela.
 6. Kupac ni u kojem slučaju nema pravo darovati svoje podatke o pristupu trećim osobama, posebno ne lozinku. Ako treća strana dobije pristup računu kupca ili kupac sumnja na drugu zlouporabu računa, ona mora odmah obavijestiti dobavljača.
 7. Ako se transakcije izvršavaju koristeći pristupne podatke Kupca, Kupac mora platiti svoje troškove ako nije obavijestio Prodavatelja u trenutku gubitka njihovih pristupnih podataka ili druge zlouporabe.

III Primanje i obrada narudžbi

 1. Uvjet korištenja usluga na web stranici je čitanje ovih Pravila i njegovo prihvaćanje.
 2. Stavljanjem narudžbe Kupac se obvezuje pružiti svoje stvarne i potpune podatke koje zahtijeva IT sustav i prizna da naručju stavlja u obvezu plaćanja.
 3. Restoran partnera zadržava pravo potvrđivanja narudžbe i ispravnosti podataka telefonom ili e-poštom. U nedostatku kontakta s klijentom, nepotpuni podaci, sumnja da podaci nisu istiniti, pripadaju trećim stranama ili se promocija ne primjenjuje na klijenta, restoran partnera ima pravo otkazati narudžbu s razlogom.
 4. Ako je kupac stavio narudžbu putem promocije, popusta i drugih pogodnosti, kojima nije imao pravo, dužan je platiti punu cijenu. Restoran partnera ima pravo provjeriti pravo Kupca na kupnju robe i usluga po povlaštenim uvjetima tijekom ugovora.

IV Dodatne informacije o narudžbama putem interneta

 1. Ugovor između Kupca i restorana partnera smatra se sklopljenim samo ako restoran partnera potvrdi naručitelju da je narudžba prihvaćena za izvršenje, navodeći vrijeme isporuke ili primitka narudžbe.
 2. Restoran Partnera ima pravo otkazati narudžbu u slučajevima: a. opisanih u 3 punktu Regulamina b. kvaru ili tehničkih ograničenja ili organizacijskih, kkoje onemogućuju ili jako otežavaju realizaciju narudžbe. c. nedostatak odgovarajućih sredstava ili proizvoda za obavljanje ugovora, što restoran Partner nije mogao predvidjeti unatoč due diligence.
 3. Restoran partnera obvezuje se odmah, ako je moguće, objaviti informacije na svojim internetskim stranicama o ograničenjima ili nesposobnosti izvršavanja naloga.
 4. Restoran partnera potvrđuje prihvaćanje narudžbe za izvršenje prikaza prikladnih informacija Kupcu na zaslonu uređaja na kojem je kupac naručio. Osim toga, Kupac će u posebnim slučajevima primiti i odgovarajuću e-poštu SMS-om. Implementacija restorana partnera jedne od gore navedenih aktivnosti je sinonim za uspješan prijenos potvrde narudžbe kupcu.
 5. Navedeni rok isporuke trebao bi se tretirati prema planu, a njegovo prekoračenje do 80% ne tretira se kao neispunjavanje narudžbe i nije osnova za pritužbu.

Načini plaćanja

 1. Stavljanjem narudžbe kupac odabire jedan od dostupnih načina plaćanja: gotovina, kartica putem terminala za naplatu restorana partnera ili plaćanja putem interneta.
 2. U slučaju plaćanja putem interneta, restoran partnera prihvaćat će nalog samo ako administrator potvrdi primitak sredstava. Dokument koji potvrđuje objavljivanje sredstava na račun kupca nije dovoljan.
 3. Ako restoran partnera poništi nalog koji se plaća putem interneta, administrator će vratiti uplatu na zahtjev restorana partnera. Administrator će vratiti nalog za plaćanje najkasnije u roku od 72 sata od datuma kada administrator primi podatke o otkazivanju narudžbe i uputama za povrat. Datum povratka je datum naloga Administratora da vrati iznos koji pripada Operatoru plaćanja.
 4. Ako Klijent napravi nalog s novčanim uplatom za povrat sredstava u opravdanim slučajevima, restoran partnera je odgovoran i administrator nije odgovoran za povrat sredstava od strane restorana partnera.
 5. Restaumatic d.o.o. kao partner Operatera mrežnih platnih transakcija i Operatora platnog prometa pridržavaju pravo odbiti plaćanja usluga od strane Kupca, posebice pojavu sumnji u zakonitost transakcije za koju je plaćanje ili zakonitost plaćanja izvršena. Zbog navedenih razloga Administrator i Operator platnog prometa mogu odbiti uplatu.
 6. Administrator i operater platnog prometa ne snose odgovornost za kašnjenja u prijenosu plaćanja ili odgovora na odobrenje, uzrokovanih razlozima koji proizlaze nakon podnošenja naloga za plaćanje, kao i zbog neizvršenja i odgađanja prijenosa dospjelih sredstava ili provjere podataka, naročito zbog netočnog pružanja Klijenta ili nepotpunih podataka koji sprečavaju izvršenje platnih transakcija, kao i kašnjenja koja proizlaze iz drugih događaja neovisno o administratoru ili operatoru platnog prometa
 7. Restoran partnera izdat će klijentu relevantne dokumente koji potvrđuju prodaju u zakonskom roku.
 8. U slučaju pitanja ili dvojbi, Kupac treba kontaktirati restoran partnera telefonom ili e-poštom.

VI Pravo povlačenja od ugovora od strane kupca

 1. Prije ispunjavanja odredbe restorana partnera, Kupac se može povući iz ugovora bez ikakvog razloga, a to pravo može biti ostvareno sve dok restoran partnera ne počne izvršavati nalog.
 2. Kako bi iskoristio pravo na povlačenje iz ugovora, Kupac se obvezuje obavijestiti restoran partnera nedvosmislenom izjavom tako što će kontaktirati restoran partnera ne više od 5 minuta od potvrde narudžbe. Nakon tog vremena, narudžba se ne može poništiti ili promijeniti, osim ako se Restoran partnera ne slaže. Informiranje restorana partnera o želji da se povuče iz ugovora putem e-pošte nije dostatno za učinkovito povlačenje iz ugovora.
 3. Ako je Korisnik izvršio uplatu putem Interneta, administrator će vratiti sredstava u roku od 14 radnih dana i 72 sata od trenutka prijema zahtjeva za povratom iz restorana Partnera.

VII Reklamacije

 1. U slučaju nepravilnosti u isporučenoj narudžbi, Kupac je odmah obavijestiti restoran partnera o toj činjenici telefonom ili e-poštom.
 2. Pritužba klijenta će se razmotriti u roku od 14 dana od saznanja. Korisniku će se obavijestiti o razmatranju pritužbe elektronskim putem.
 3. Pritužbe se također mogu podnijeti u elektronskom obliku slanjem njegovog sadržaja na adresu kontakt@restaumatic.com ili pisanim na adresu Restaumatic.com, odnosno Restaumatic d.o.o., Trg Ante Starčevića 10/2, 31 000 Osijek, OIB 24886599722.
 4. Žalba treba sadržavati identifikacijske podatke klijenta, telefonski broj, adresu e-pošte, datum polaganja narudžbe, datum dovršetka narudžbe, naznačenu adresu ispunjenja narudžbe, prijavu klijenta i detaljan opis izvršenih rezervacija.
 5. Ako su podaci ili informacije navedene u pritužbi nepotpune ili u svrhu potpunog objašnjenja, Restaumatic d.o.o. će se prijaviti za dopunu, prije razmatranja žalbe. Vrijeme prigovora na prigovor je produženo sve dok korisnik ne dovrši podatke koji podnose žalbu.
 6. Restaumatic d.o.o. priznaje pritužbu u roku od 14 dana od dana primitka u ispravnom obrascu. Restaumatic d.o.o. može odbiti razmatrati žalbe podnesene nakon 90 dana od objave razloga za pritužbu.
 7. Odgovor na pritužbu šalje se samo na adresu e-pošte koja je dodijeljena računu određenog klijenta ili na adresu navedenu u samoj pritužbi.

VIII Zaštita osobnih podataka

 1. Kupnjom narudžbe Kupac pristaje na obradu osobnih podataka koje je dostavio za obradu i obradu narudžbe osoblju kontrolora osoblja i restoranu partnera, koji je u ovom slučaju procesor osobnih podataka u razumijevanju propisa temeljenih na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016 / 679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja tih podataka te ukidanje Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu: Uredba).
 2. Dobavljač značiSanta Maria d.o.o,Optujski odvojak 12, 42000 Varaždin, HR
 3. Procesor za osobne podatke obrađuje povjerene podatke na temelju i do stupnja koji je u skladu s ugovorom sklopljenim s Administratorom osobnih podataka.
 4. Obrada Osobnih podataka može Korisnicima poslati komercijalne podatke samo ako je Kupac izrazio svoj pristanak u obrascu narudžbe koji je dostavljen putem Interneta ili tijekom postupka registracije.
 5. Administrator osobnih podataka može Korisnicima poslati komercijalne podatke samo ako je Kupac izrazio svoj pristanak u obrascu narudžbe koji je dostavljen putem Interneta ili tijekom postupka registracije.
 6. Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nedostatak suglasnosti na obradu osobnih podataka kako bi se pravilno izvršio nalog onemogućuje izvršenje narudžbe kupca.
 7. Imenovan je inspektor za zaštitu osobnih podataka s kojim možete kontaktirati u pitanjima obrade osobnih podataka: iod@restaumatic.com.
 8. Svrha obrade osobnih podataka je mogućnost pravilne implementacije narudžbe postavljene putem web stranice Restaumatic d.o.o. / Restaumatic.com. Pravni temelj za tu obradu je ugovor zaključen stavljanjem narudžbe. Osim toga, administrator obrađuje osobne podatke za statističke i arhivske svrhe.
 9. Administrator može prenijeti podatke drugim subjektima kao što su: Restoran partnera, ustanove koje pružaju usluge online plaćanja i tvrtke koje pomažu u održavanju i funkcioniranju informacijskog sustava Restaumatic d.o.o. / Restaumatic.com (npr. Pružanje usluga hostinga, e-pošte, internetskog pristupa) itd.)
 10. Administrator će obrađivati osobne podatke tijekom cijelog razdoblja uporabe od strane Kupca s web stranice.
 11. Osobni podaci mogu se prenijeti u treće zemlje (uključujući SAD) u vezi s aktivnostima koje se provode na društvenim web stranicama i upotrebom dodataka i drugih alata izvedenih s ovih web stranica (uključujući Facebook, Twitter, Google+) i korištenje analitičkih alata i posluživanje anonimnog praćenja ponašanja korisnika, posebice kao što je Google Analytics.
 12. Korisnik ima pravo na pristup sadržaju podataka i pravo tražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade. U mjeri u kojoj se podaci obrađuju radi sklapanja i izvršavanja ugovora - Kielces također ima pravo prenijeti takve osobne podatke.
 13. Klijent također ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu koje se bavi zaštitom osobnih podataka (npr. Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka).

XI Završne odredbe

 1. Kako bi se pravilno izvršili usluge, Korisniku je neophodno imati pristup internetu, aktivnoj e-mail adresi i telefonu.
 2. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, primjenjuju se odredbe opće primjenjivog zakona.
 3. Administrator zadržava pravo izmjene ovih Pravila. Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu u roku od 2 dana od dana objavljivanja. Nedostatak prihvaćanja novog teksta Pravilnika je sinonim za nemogućnost korištenja Internet stranice.
 4. Pravila ne isključuju ili ograničavaju prava potrošača koji je potrošač koji mu pripada pod obveznim odredbama zakona. U slučaju sukoba između odredbi Pravilnika i obveznih odredbi zakona, dodjeljivanja prava potrošačima, prioritet se daje tim odredbama.

Administrator i restoran partnera.

Status na 2022-01-17